072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067

Het is de bedoeling dat onze acupunctuur en massagebehandelingen voor alle betrokken een goede ervaring zijn. Daarom benoemen wij hier een paar ‘spelregels’ om duidelijkheid te scheppen en om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.


 Onze Huisregels

 • Hygiëne staan bij ons hoog aangeschreven. Net zoals u van ons een schone praktijk kunt verwachten, verwachten wij ook een schoon (gewassen/gedoucht) lichaam bij een massage.
 • Naast hygiëne staat ook ethiek hoog bij ons aangeschreven. Wij zullen u met respect en professionaliteit behandelen en verwachten dat u ons ook die eer bewijst.
 • In verband met de hygiëne worden de badlakens en handdoeken die ons eigendom zijn na elke behandeling gereinigd.
 • Indien u wilt helpen om het milieu te sparen dan kunt u uw eigen badlaken(s) meenemen zodat deze gebruikt kunnen worden.
 • Privacy is voor ons van grote waarde. Al uw persoonlijke en eventuele “medische” gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet verstrekt aan derden. In onze privacyverklaring kunt u nalezen hoe wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 • Voor aanvang van een (eerste) behandeling zullen er een aantal vragen gesteld worden met betrekking tot uw fysieke (medische) verleden. Dit om problemen te voorkomen en op te sporen (contra-indicaties). Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts of fysiotherapeut. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage/therapie gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Bij acupunctuur en Tuinatherapie vindt er tijdens het eerste consult een intake plaats. Dit is nodig om duidelijkheid te krijgen over uw klachten, hulpvraag en om een behandelplan op te stellen, waar onze behandeling op gebaseerd zal zijn. Bij elke vervolgafspraak wordt kort besproken hoe het is gegaan en wat er actueel is.
 • Wij zijn verplicht om u een behandelingsovereenkomst te laten tekenen, hierin staat wat uw en onze rechten en plichten zijn, hoe wij met uw gegevens omgaan en wat u van ons kunt verwachten.
 • Eventueel medicijngebruik, een zwangerschap of behandeling van arts, therapeut, specialist of soortgelijke behandelaar, dient u voor aanvang van de behandeling aan ons mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • U bent welkom in onze praktijk vanaf 14 dagen na een boosterprik of vaccinatie. Wij vragen u vriendelijk om hiermee rekening te houden.
 • Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Corpus & Anima behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren. Bijv. indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of zich niet houden aan onze ethische en hygiëne normen.
 • U wilt graag in rust genieten van de behandeling, wij ook, daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen in wacht- en behandelruimtes.
 • Roken in wacht- en behandelruimtes is niet toegestaan.
 • Mocht u met de auto komen, dan vragen en wij u deze zo te parkeren dat anderen er geen hinder van ondervinden.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken kunnen aan u doorberekend worden in verband met de tijd die wij reeds voor u gereserveerd hebben.
 • Behandeling gebeurt uitsluitend op afspraak.
 • Jammer genoeg wordt er steeds minder door de zorgverzekeraars vergoed. Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van een behandeling door uw zorgverzekeraar.
 • Bij Corpus & Anima worden geen erotische massage gegeven. Bij onzedelijk gedrag richting de masseur wordt aangifte gedaan.

Een kopie van onze Algemene Voorwaarden vindt u hier.