072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067

Lichaam en geest staan niet los van elkaar en beïnvloeden elkaar

Een uitgangspunt in de werkwijze onze praktijk is dat lichaam en geest (ziel, psyche, enz) met elkaar verbonden zijn. Zonder geest (en adem) blijft een ‘ontzield’ lichaam over… Zolang je leeft, werken deze twee elementen samen en beïnvloeden elkaar. Gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk) is een kwestie van balans.

Hoe kijkt men in de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) naar de verbinding tussen lichaam en geest?

In de TCG is de verbinding tussen lichaam en geest vanzelfsprekend. Als het lichaam uit balans raakt, zal ook de geest uit balans raken. Is een bepaald orgaan verzwakt, dan zal dit een uitwerking hebben op emotioneel en geestelijk vlak. En omgekeerd.

Zo kunnen bijvoorbeeld lang aanhoudende of sterke emoties fysieke klachten geven. Wanneer iemand heel veel en lang studeert, kan dit bijvoorbeeld de spijsverteringsfunctie verzwakken.
Er zijn veel acupunctuurpunten die op de geest werken, en daarvoor worden ingezet. Tegelijkertijd zal herstel van emotionele of geestelijke disbalans bevorderd worden door het herstellen van de balans in het lichaam en/of van de betreffende organen of orgaansystemen.
In de Tuina therapie en acupunctuur houden we hier rekening mee. Vaststellen welke orgaansystemen uit balans zijn en hoe dit de geest beïnvloed is belangrijk voor een juiste behandeling.

balans

De Westerse visie: de invloed van emoties en gedachten op het lichaam

We ervaren de wereld om ons heen volgens onze eigen, subjectieve, waarneming: ons denken kleurt onze waarneming, en dat is bepalend voor de manier waarop wij alles beleven. De optimist ziet het halfvolle glas, de pessimist het halflege glas..

Emoties (dat wat ons beweegt, raakt, wat we voelen en ervaren), hebben invloed op ons welbevinden. Jouw gedachten en gevoelens bepalen hoe jij de wereld om je heen ervaart, waarneemt. En dit geeft actie en reactie in ons hele systeem. Stoornissen in de emotieverwerking zijn de oorzaak voor veel chronische ziektes zoals depressie, angst, stress, hart -en vaatziekten, auto-immuunziekten, spierspanningen e.d.

Ook in het Merck Medisch Handboek wordt de wisselwerking tussen lichaam en geest aangehaald.

Emoties: neuropeptiden -chemische stoffen- in je lichaam

Candace Pert, een Amerikaanse neurowetenschapper, ontdekte in haar onderzoeken  dat gevoelens en emoties in werkelijkheid chemische stoffen zijn die kunnen ondersteunen of ondermijnen. Neuropeptiden, boodschappers die door het brein worden afgegeven en door het hele lichaam worden gestuurd, worden opgevangen door receptoren die zich op alle cellen van weefsel, organen en lichaamsonderdelen bevinden. Deze communicatie vindt voortdurend plaats. Zo is er een voortdurend ‘gesprek’ tussen het zenuwstelsel en je immuunsysteem.

Je lichaam legt dus voortdurend vast wat je voelt, denkt, zegt en gelooft. Pert stelde zelfs dat je lichaam je onbewuste (your unconscious mind) is.

wisselwerking tussen lichaam en geest

Bewust en onbewust, bewustwording als sleutel tot verandering

Vaak zijn we ons nauwelijks bewust van onze lichaamshouding. Toch kan bijna iedereen aan een andermans lichaamshouding bepaalde dingen aflezen. Even zo vaak zijn we ons niet bewust van diepliggende overtuigingen en gedachtenpatronen die een groot deel van onze dagelijkse acties en reacties sturen.

Wist je dat ons onbewuste een verwerkingscapaciteit heeft die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn, en dat het voor meer dan 90% van ons gedrag, ons denken en onze gevoelens bepaalt? Daarom is het soms zo moeilijk om ons gedrag bewust te veranderen. Pas wanneer je iets lang genoeg herhaalt, hoef je er op een bepaald moment niet meer over na te denken (dan is het een gewoonte geworden) en heeft de informatie zich in het on(der)bewuste gevestigd.

Er zijn veel manieren om je van iets bewust te worden. Observatie, vragen stellen, stil staan bij iets, voelen… werken met het lichaam, meditatie, bewegen…

Op het moment dat je je van iets bewust wordt, heb je opeens de mogelijkheid om te kiezen en iets te veranderen. Hoera!