072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067
Huisregels Corpus & Anima

Huisregels Corpus & Anima

Het is de bedoeling dat onze acupunctuur en massagebehandelingen voor alle betrokken een goede ervaring zijn. Daarom benoemen wij hier een paar ‘spelregels’ om duidelijkheid te scheppen en om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.  Onze...
Wkkgz en klachtenregeling

Wkkgz en klachtenregeling

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden (Wkkgz) worden gesteld. Corpus & Anima voldoet aan al deze...
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Corpus & Anima, hierna te noemen “de Behandelaar”. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken...